Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Dokumenty, ZMLUVY
>

Zmluvy

 Zverejnenie zmlúv podľa zákona 546 z roku 2010
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v hádzanej žiačok ZŠ okresu Topoľčany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2014
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v hádzanej žiakov ZŠ okresu Topoľčany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2014
Prenajímateľ: Mesto Topoľčany
Nájomca: Anna Jelenáková
Nájomca: CKN s.r.o.
Nájomca: Silvester Hrnko
Nájomca: Informačné centrum mladých Topoľčany
Nájomca: Magdaléna Urminská
Nájomca: Miroslav Lukáč
Nájomca: Peter Tokoly
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie obvodného kola Fyzikálnej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Topoľčany v územnej pôsobnosti Obvodného úradu Nitra pre rok 2013
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie obvodného kola športovej súťaže v hádzanej žiačok ZŠ okresu Topoľčany v územnej pôsobnosti Obvodného úradu Nitra pre rok 2013
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie obvodného kola športovej súťaže v hádzanej žiakov základných škôl okresu Topoľčany v územnej pôsobnosti Obvodného úradu Nitra pre rok 2013
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nemčice
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Topoľčany v územnej pôsobnosti KŠU Nitra pre rok 2013
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Topoľčany v územnej pôsobnosti KŠU Nitra pre rok 2013
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Pračice
Dodávateľ: BIOPLANT, s. r. o.
Odberateľ: Základná škola
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
Zmluva na organizačné a meteriálno - technické zabezpečenie vyhodnotenia obvodových kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a OG v okrese Topoľčany a ocenenie víťazov obvodových kôl za súťažný ročník 2012/2013
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horné Chlebany
Nájomca: Anna Jelenáková
Nájomca: CKN, s.r.o.
Nájomca: Peter Tokoly
Nájomca: Magdaléna Urminská
Nájomca: Miroslav Lukáč
Obec Bošany
O vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach