Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>


 
Za Guttenbergom do Apponyiovskej knižnice
29.03.2017 - Ing. Miroslav Máliš
Za Guttenbergom do Apponyiovskej knižnice
Spája nás farba oblečenia
27.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
V týždni od 20.3. do 24.3. 2017 sme si v škole pripomínali Týždeň boja proti rasizmu. Počas celého týždňa sa žiaci so svojimi pedagógmi častejšie rozprávali o rovnosti medzi všetkými ľuďmi a snažili sa vyjadriť svoj odmietavý postoj voči akýmkoľvek prejavom rasizmu a neznášanlivosti. V našej škole už po štvrtýkrát prebiehala akcia pod názvom Spája nás farba oblečenia. Žiaci i pedagógovia sa počas týždňa obliekali vo farbách olympijských kruhov. Každý kruh symbolizoval jeden kontinent našej Zeme. Vyjadrili sme tak, že sme deťmi jednej planéty a všetci sme si rovní. Na druhom stupni prebiehal projektový týždeň, kedy žiaci 9. ročníka vypracovali prezentácie, ktorými oboznámili spolužiakov s prejavmi rasizmu v minulosti, ale i dnes na jednotlivých kontinentoch. Tak sme sa dozvedeli napr. o fašizme v Európe, o odsunutí Indiánov do rezervácií v Amerike. Žiaci následne diskutovali o problematike rasizmu, pozreli si krátke filmy zachytávajúce problematiku rasovej neznášanlivosti. Aj hraním rolí a kreslením žiaci vyjadrili svoj odmietavý postoj k rasovej diskriminácii.
Gymnastický štvorboj
23.03.2017 - Mgr. Marcela Trenčanská
Dňa 22. marca sa zúčastnili žiačky našej školy okresného kola v gymnastickom štvorboji v Ludaniciach. Úspešne reprezentovali školu a umiestnili sa na krásnom 1. mieste v kategórii "B"- družstvá a to v zložení Iveta Haluzová (6.B), Ema Cápayová (6.B), Diana Trenčanská (5.A), Lenka Valachová (5.A), Ingrid InésGólska (4.A) Ingrid Inés Golská (4.A), kategória "C" - Leona Božiková (6.B). Za jednotlivkine sa umiestnila v kategórii "B" na 1. mieste Lenka Valachová z 5.A a v kategórii "A" obsadila krásne 1. miesto Emma Ležáková z 2.A triedy. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa úspochov v krajskom kole.
Úspešní recitátori
22.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 22.3.2017 sa konalo v Tribečskom osvetovom stredisku obvodné kolo súťaže v prednese umeleckého textu Hviezdoslavov Kubín 2017. Môžeme sa pochváliť výbornými výsledkami našich úspešných recitátorov. Na 1. miestach sa umiestnili Dominika Šatkivská a Lucia Bobocká, 2. miesta zíslali Marianna Majgotová, Ema Máliková a Marco Majgot. Do okresného kola postupujú žiaci z 1. miest. Srdečne blahoželáme!
1.B v školskej knižnici
02.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Aj naši prváci už vedia čítať. Spolu s pani vychovávateľkou navštívili školskú knižnicu, naučili sa, ako si knihy požičať, ako sa o ne starať a samozrejme si vybrali tie, ktoré si budú doma čítať. Pridali sa tak k našim verným čitateľom. Prajeme im veľa čitateľských zážitkov.
Deviataci besedovali
03.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 28.2.2017 sa v čitárni školy pre žiakov 9. ročníka uskutočnila vzdelávacia aktivita na tému extrémizmus - prejavy extrémizmu, extrémistické hnutia a ideológia, symbolika extrémizmu,.... Lektori Mgr. Tomáš Földes a Mgr. Michal Horváth zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva pútavo a interaktívne s využitím prezentácie sprostredkovali žiakom exkurz ľudskými právami, informácie o nebezpečenstvách extrémizmu a rasizmu, xenofóbie a diskriminácie.
Valentínsky karneval
27.02.2017 - Mgr. Zuzana Valachová
Fašiangy sú obdobím plesov, zábav i maškarných bálov. V našej škole sme tento čas spojili aj so sviatkom svätého Valentína.A tak v utorok 14.2. zaľúbení Valentín s Valentínkou roznášali Valentínsku poštu a žiaci 1. stupňa sa zabávali v nádherných maskách na karnevale. Celý deň sa niesol v ružovo-červenom oblečení, vo výbornej nálade plnej skvelej zábavy, hier a radosti. Pozri fotogalériu pána Juraja Maka :-)
Kritériá na vzdelávanie žiakov so športovým nadaním pre šk. rok 2017/2018
18.01.2017 - PaedDr. Margita Laciková
Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti. Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu: 1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností) 2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast 3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná) 4. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej zariadením CPPPaP alebo školským psychológom našej školy 5. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú. Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 27. januára 2017
Hviezdoslavov Kubín 2017
16.02.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 15.2.2017 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách s prozaickým textom alebo s poéziou. Do obvodného kola súťaže postupujú Marco Majgot z 2.B, Dominika Šatkivská z 2.A, Marianna Majgotová zo 6.A, Lucia Bobocká zo 6.B, Petra Papšová z 9.B. Do okresného kola postupuje Alexandra Gúcka z 8.A, účastníčka vlaňajšieho krajského kola súťaže. Gratulujeme!
Lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz 2017
08.02.2017 - Mgr. Zuzana Valachová
Lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz sa konal od 15. – 20. 1. 2017 v stredisku Tále. Slnkom zaliate svahy a výborne upravené zjazdovky prispeli k príjemnému zážitku z lyžovania. Veríme, že všetkých 84 žiakov získalo kladný vzťah k tomuto nádhernému zimnému športu. Bližšie vo fotogalérii.
Okresné kolo olympiády v ANJ – 17.1.2017
06.02.2017 - PaedDr. Miroslava Verešová
Žiaci zo 16 základných škôl okresu Topoľčany sa dňa 17.1.2017 zúčastnili 27. ročníka okresného kola olympiády v ANJ. Olympiáda prebiehala v 2 kolách – písomná a ústna časť. Žiaci preukázali svoju znalosť ANJ, gramatické vedomosti, slovnú zásobu, vytvárali príbehy a dialógy. Aj tento rok opäť ukázali svoju šikovnosť, kreativitu a schopnosť dorozumieť sa v ANJ na výbornej úrovni. Víťazom gratulujeme! PaedDr. M. Verešová
Projekt „Educate Slovakia“ u nás v škole – 16.1. – 20.1. 2017
06.02.2017 - PaedDr. Miroslava Verešová
V týždni od 16. do 20. januára 2017 sa naša škola zapojila do projektu organizácie AIESEC Internacional – Educate Slovakia, ktorej hlavným cieľom bolo vzdelávanie v anglickom jazyku vysokoškolákmi zo zahraničných univerzít študujúcich právo, ekonomiku a informačnú technológiu. V našej základnej škole sme na 5 dní privítali 6 zahraničných stážistov. Študenti z Austrálie, Číny, Taiwanu, Ruska a Ukrajiny absolvovali 20 hodín za týždeň a pre žiakov pripravili vyučovacie bloky s témami Spoznaj mňa a moju krajinu, Tradície krajiny, Životný štýl v modernom svete, Sebarozvoj a životné možnosti, Medzikultúrna komunikácia. Žiaci si formou konverzácie precvičili nielen znalosť ANJ, ale sa aj naučili pohotovo reagovať a viesť dialógy v ANJ. Pútavým rozhovorom zaujali našich žiakov natoľko, že konverzácia v anglickom jazyku pokračovala aj po vyučovaní, keď aj my sme chceli zahraničným lektorom priblížiť naše mesto, poukazovať historické a kultúrne objekty, športové aktivity našich hokejistov na zimnom štadióne a hádzanárov v športovej hale, diametrálne odlišné sídliská s detskými parkami, zábavnými centrami a dokonca aj pre nich počiatočné aktivity na snehu. V rámci zábavy absolvovali aj hranie bowlingu a navštívili Salsa tančiareň. Pre všetkých nás bola ich stáž spestrením a poznaním nových faktov. Pre stážistov bola naša škola prvou zastávkou v rámci ich pobytu na Slovensku a my veríme, že sa im v našom meste a hlavne v našej škole páčilo. Viac vo fotogalérii. Mgr. K. Manzone a PaedDr. M. Verešová