Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>


 
Finančná gramotnosť v praxi
01.02.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Žiaci ôsmeho ročníka sa 1.2.2012 stretli v školskej čitárni s pracovníčkou ČSOB, ktorá ich informovala o bankách a ich funkciách, bankovníctve, účtoch, sporení, úrokoch, investovaní a pod. Všetky informácie boli doplnením vedomostí našich žiakov z finančnej gramotnosti, ktorá je tematicky zakomponovaná v jednotlivých vyučovacích predmetoch.
Beseda s úspešným žiakom našej školy
15.01.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
10.1.2017 zavítal do našej školy bývalý žiak Andrej Bajcár, aby sa stretol s učiteľmi a hlavne so žiakmi 9. ročníka. Porozprával im o svojom úspešnom štúdiu. Skončil Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch a momentálne študuje na univerzite v dánskej Kodani. Za jeho úspechom stojí vytrvalosť, ctižiadosť a chuť dosahovať výborné výsledky. Veríme, že bol dobrou inšpiráciou aj pre našich deviatakov, ktorí sa práve teraz rozhodujú o svojej budúcnosti.
Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníka
13.01.2017 - Mgr. Adriana Šüdiová
Riaditeľstvo Základnej školy v Topoľčanoch Vám oznamuje, že schôdzka rodičov žiakov 9. ročníka sa uskutoční 16. januára 2017, t.j. v pondelok o 16.00 hod. v školskej jedálni na prízemí. Program: 1. Prezentácia stredných škôl 2. Informácie výchovného poradcu o písaní „ Testovanie – 9“, o vypisovaní prihlášok a o prijímacích skúškach 3. Informácie triednych učiteľov o prospechu a správaní žiakov vých. por. Mgr. Oľga Turečeková
Vianoce v 1.C
10.01.2017 - Mgr. Zuzana Valachová
Príjemná vianočná atmosféra naplnená množstvom hier, súťaží i tanca zavládla aj v 1.C. Rozvoniavali sladké dobroty a tieklo aj detské šampanské. Zábava detí bola úprimná a takmer nekonečná. Pozri vo fotogalérii. Mgr. Ingrid Detková
Vianočná nálada v 3. B
05.01.2017 - Elena Maninová
Vianočná nálada vládla v 3. B už od začiatku decembra. Deti sa tešili na všetky vianočné aktivity, nielen preto, že sú najčarovnejšie v roku. Mikulášska nádielka, slávnostný program ,,Vianoce 2016" v Spoločenskom dome, vianočná tvorivá dielňa či vianočná besiedka vyplnili adventný čas čakania na tie najkrajšie sviatky v roku, na Vianoce. Deti sa na vianočné prázdniny pobrali s množstvom zážitkov. Viac vo FG.
Riešenie konfliktov - beseda v 3. B
05.01.2017 - Elena Maninová
8. 12. 2016 sa v 3. B triede uskutočnila beseda s pracovníčkou CPPPaP p. Mgr. Andreou Klačanskou. Žiaci besedovali o slušnom správaní a o možnostiach a postupoch pri riešení konfliktov medzi spolužiakmi. Mgr. Lýdia Oravcová. Pozri FG.
Kariérové poradenstvo pre deviatakov
15.12.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
15.12.2016 sa žiaci 9. ročníka stretli v školskej čitárni na besede s PhDr. Tatianou Hvizdošovou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch. Beseda bola zameraná na kariérové poradenstvo pre žiakov končiacich základnú školu. Žiaci sa dozvedeli o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce po skončení jednotlivých stredných škôl, o výhodách štúdia na stredných školách s ohľadom na pracovné možnosti v regióne.
Včelárska rodina v Banskej Bystrici
17.12.2016 - Mgr. Zuzana Valachová
V SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici sa nachádza aj Centrum odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve. Poskytuje nielen kurzy, ale aj dvojročné pomaturitné štúdium. Škola vlastní najmodernejšie vybavenie pre prácu včelárov a pôsobí tu množstvo odborníkov, ktorí pracujú aj na vedeckých výskumoch. Naši mladí včelári sa prešli náučným chodníkom, prezreli si odborné učebne a pozorne nasávali nové vedomosti, ktoré zúročia v ďalšej práci. Cestou sa zastavili aj v rodisku J.G.Tajovského v Tajove a navštívili predvianočnú Banskú Bystricu. Bližšie vo fotogalérii.
Drevárske dosky v Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch
14.12.2016 - Mgr. Zuzana Valachová
Na Deň otvorených dverí „ Drevárske dosky“ , ktorý sa konal 9.12.2016 prijali pozvanie aj členovia Včelárskeho krúžku. So SOŠ drevárskou úzko spolupracujú pri výrobe úľov a pomohli nám aj so stavbou hmyzieho hotela. Žiaci si prezreli priestory školy, odborné učebne, zapojili sa do práce v tvorivých dielňach, sledovali prácu rezbára, čalúnikov či návrhárov nábytku. Z rúk riaditeľa školy Mgr. Miloša Bobulu prevzala ocenenie „Drevárske dosky“ p.zástupkňa našej školy Mgr. Monika Klamárová za najlepšie spolupracujúcu ZŠ.
1. C v divadle
11.12.2016 - Mgr. Zuzana Valachová
Dňa 29.11.2016 sa 1.C trieda zúčastnila na divadelnom predstavení Ferdo Mravec v DAB v Nitre. Predstavenie bolo úžasné, deti sa super bavili. Potešili nás aj hry v detskom centre. Výlet sa vydaril , počasie nám prialo a šťastne sme sa vrátili domov. Mgr. Ingrid Detková
Prezentácia študijných a učebných odborov SOŠ
08.12.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 6.12.2016 sa v knižnici našej školy konala v rámci profesionálnej orientácie prezentácia študijných a učebných odborov SOŠ techniky a služieb z Topoľčian. S podmienkami a výhodami štúdia na tejto strednej škole oboznámila žiakov 9. ročníka výchovná poradkyňa tejto školy Mgr. Elena Martinková.
Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ okresu Topoľčany pre školský rok 2016/17
07.12.2016 - Elena Maninová
Dňa 25.11.2016 sa v Urminciach konali majstrovstvá okresu v basketbale žiakov základných škôl. V základnej skupine žiaci ZŠ Škultétyho Topoľčany postupne vyradili ZŠ Tribečskú, ZŠ Radošina. Vo finálovej časti zvíťazili nad ZŠ Urmince a ZŠ Kovarce, prehrali so ZŠ Ludanice. V konečnom poradí sa žiaci našej školy umiestnili na 1.mieste a tým sa stali majstrami Topoľčianskeho okresu v basket- bale. Školu reprezentovali žiaci: Gaťár, Grman, Kober, Krahulík, Krajčík, Kuric, Matejovič, Rybár, Valent a Hanko. Žiakom gratulujeme. Mgr. Jozef Mikuš