Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>


 
Šaliansky Maťko 2016
05.12.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
22. novembra 2016 sa konalo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Do okresného kola, ktoré bude 24.1.2017, postúpili: Michal Kubík, 3.A, Jakub Matejovič, 5.A a Marianna Majgotová, 6.A. Blahoželáme!
FPU podporil našu školskú knižnicu
05.12.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
V rámci projektu z Fondu na podporu umenia pri MK SR sme získali finančnú podporu pre našu školskú knižnicu a mohli sme rozšíriť náš knižničný fond. Zo získanej podpory sme zakúpili 234 kníh a z podpory Rodičovského združenia pri ZŠ Škultétyho sme zakúpili ďalších 17 kníh. Odbornými knihami sme vybavili učebne biológie, chémie, geografie, dejepisu a matematiky. Pre žiakov, ktorí radi čítajú, sme v školskej knižnici doplnili tituly z náučnej literatúry i beletrie. Veríme, že prispejeme k zvýšeniu záujmu o čítanie a k rozvoju čitateľskej gramotnosti našich žiakov. Všetkých srdečne pozývame do školskej knižnice!
Škultétyho rečňovanky
05.12.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Ak by ste listovali v Zborníku ocenených prác „Škultétyho rečňovanky“, tak by ste určite na strane 19,20 a 21 natrafili na autorské práce našej štvrtáčky Marianny Ibrahimi. Predstavte si, že autorskú prácu Prvý dojem nájdete aj v Zborníku Mladá slovenská poviedka 2016. Tak máme v našej škole dievčinku, ktorá píše prózu tak zaujímavo, že si ju všimli renomovaní autori a odborníci zo súťaží literárnej tvorby. Byť ocenenou druhým miestom v XXV. ročníku celoslovenskej súťaže “Škultétyho rečňovaniek“ a mať Čestné uznanie v Mladej slovenskej poviedke je naozaj uznanie. Tešíme sa a sme hrdí! PaedDr. Jana Podmanická
Hudobný krúžok, návšteva ZUŠ
05.12.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Súčasťou činnosti Hudobného krúžku, ktorý pracuje od októbra v našej škole je okrem návštev koncertov aj návšteva inštitúcií, ktoré sa hudbou priamo zaoberajú. Medzi prvými sme si vybrali Základnú umeleckú školu v Topoľčanoch. V stredu, 16.11. 2016 sme si boli prezrieť niektoré oddelenia v tejto škole. Prezreli sme si oddelenie dychových nástrojov. Mali sme možnosť dozvedieť sa viac o saxofóne, zobcovej a priečnej flaute, vypočuli sme si nácvik orchestra a aj hru na bicie nástroje. Veľká vďaka patrí p. zástupkyni riaditeľky školy, pani Mgr. Márii Málikovej, ktorá nám veľmi pútavo rozprávala a sprostredkovala nám stretnutie s učiteľmi a žiakmi ZUŠ v Topoľčanoch. Nestihli sme všetko a tak sa tam na jar isto vrátime. PaedDr. Jana Podmanická
Beseda s apidológom Doc. Ing. Jozefom Šimúthom, DrSc
03.12.2016 - Mgr. Zuzana Valachová
Dňa 22.11.2016 sa v čitárni našej školy uskutočnila beseda s docentom inžinierom Jozefom Šimúthom, DrSc , vedecom a biológom, ktorý pôsobil ako vedúci oddelenia molekulárnej apidológie Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a podieľal sa na množstve medzinárodných programov. Zaoberá sa včelárstvom, ktoré premietol do svojho výskumu, vyučoval na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Členom Včelárskeho krúžku odovzdal množstvo cenných rád a skúseností zo svojej práce. Srdečne ďakujeme !
TOPVEDAM 2016
03.12.2016 - Mgr. Zuzana Valachová
TOPVEDAM je okresná súťaž „TOPoľčianskych VEDátorov Amatérov“ v oblasti prírodných a spoločenských vied, ktorej 8. ročník sa uskutočnil 16.11.2016 v ZŠ, Gogoľova v spolupráci s mestom Topoľčany. Naši žiaci sa v silnej konkurencii všetkých škôl nestratili a získali cenné úspechy. V kategórii žiakov 1. stupňa obsadili 3. miesto žiaci 4.B – Tasia Martošová, Hana Kromerová a Filip Hippík s projektom Záhadní obyvatelia triedy. V kategórii žiakov 2. stupňa získal Včelársky krúžok našej školy 1.miesto- Nina Adamčíková, Marek Mocňák, Leona Božiková, Tamara Mokryšová, Ema Cápayová zo 6.B za projekt Bylinková špirála a využitie liečivých bylín a 3. miesto Lukáš Boldiš a Matúš Kmeťo zo 6.D za projekt Hravé kvapaliny a plyny. Cenu techniky dostal Lukáš Mišík z 8.A za projekt Hra so zvukom a Cenu tvorivosti získali Dagmar Juhásová, Mária Wenderlová a Kristína Mrižová z 9.C s projektom Školské uniformy. Všetkým žiakom blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich vedátorskej a bádateľskej práci.
GranáTT 2016
03.12.2016 - Mgr. Zuzana Valachová
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave veľmi citlivo vníma potrebu spoločenskej zodpovednosti vzdelávacích inštitúcií. S cieľom informovať, motivovať, podporiť a oceniť jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií, ktorými šíria myšlienku spoločenskej zodpovednosti, vyhlasuje ocenenie GranáTT. Odborná hodnotiaca komisia a dekanka FMK rozhodli, že nositeľom tejto ceny pre rok 2016 a grant v hodnote 700 € získavajú žiaci nášho Včelárskeho krúžku. Odovzdávanie ocenenia bolo súčasťou medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, ktorá sa konala 8. 11. 2016 na Smolenickom zámku. Mladým včelárom a ich zanieteným rodičom srdečne blahoželáme !
Obvodné kolo OSJL
02.12.2016 - Mgr. Janka Chrenková
15.11.2016 sa konalo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Dagmar Juhásová z 9.C. Dagmar získala pekné druhé miesto, a preto jej patrí naše blahoželanie!
Hmyzí hotel
10.11.2016 - Mgr. Zuzana Valachová
V rámci Európskeho dňa rodičov a škôl, v spolupráci so SOŠ drevárskou, žiakmi 2.B triedy a Včelárskym krúžkom pribudol na našom školskom dvore hmyzí hotel. Čoraz viac populárnejší domček pre hmyz, láka najmä samotársky žijúce druhy, napr. včely samotárky, čmeliaky, osy, motýle, pestrice, zlatoočká, škvory, bystrušky či lienky sedembodkové. Stane sa pre nich dôležitým náhradným biotopom. Bez ich opeľovania by sme sa sotva dočkali bohatej úrody a navyše si ľahko poradia so škodcami na rôznych porastoch, čím sa vyhneme chemickému ošetrovaniu. Náš hotel má tvar včely a jeho jednotlivé diely sú vyplnené rôznym materiálom ako je mach, piliny, šišky, tehličky, seno. Pozývame Vás pozrieť si jeho prvých obyvateľov, ktorým bude slúžiť nielen počas zimy.
Európsky deň rodičov a škôl v 1. A
03.11.2016 - Jana Mocňáková
Tento deň bol pre prváčikov výnimočný. Ich rodičia, i starí rodičia, mali možnosť zúčastniť sa vyučovania a spolu s deťmi sa zapojiť do aktivít. Najskôr deti ukázali aké sú šikovné a čo všetko sa už naučili. Potom v rámci tvorivej dielne vyrábali deti spolu s rodičmi symbol triedy - sovy. Dobrá nálada spájala všetkých pri spoločnej práci, výsledkom ktorej boli krásne sovičky.
Európsky deň rodičov v 3. B
02.11.2016 - Elena Maninová
V rámci aktivít Európskeho dňa rodičov a škôl si 24. októbra 2016 rodičia spolu s deťmi z 3. B zasúťažili. Rozdelení do skupín plnili rôzne úlohy. Ako to súťažiacich bavilo si môžete pozrieť vo FG.
Európsky / makový / deň rodičov v 4. B
02.11.2016 - Elena Maninová
V našej triede sme sa niečo dozvedeli o maku: ako vyzerá, ako sa pestuje, ako sa dá zužitkovať, ako pomáha nášmu zdraviu, ale aj ako môže ublížiť. Z makovíc sme vyrobili bábky. Niektorí rodičia nám pomáhali, iní aranžovali jesenné vence. Po dobre vykonanej práci sme si pochutili na výborných makových koláčoch. Mgr. B. Grznárová. Viac vo FG.