Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>


 
Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
11.05.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Naše dve úspešné recitátorky - Dominika Šatkivská z 2.A a Eva Máliková z 3.B sa 10. mája 2017 zúčastnili krajského kola súťaže v prednese umeleckého textu Hviezdoslavov Kubín. Svojím prednesom zaujali porotu a obidve získali pekné 3. miesto. Gratulujeme!
Workshop "Deti na nete"
11.05.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 9.5.2017 boli v čitárni školy pre žiakov 5.A, 6.D, 7.B a 8.B zrealizované prednášky o bezpečnom používaní internetu a moderných komunikačných technológiách. Mgr. Petra Kaločayová, lektorka projektu detinanete.sk, interaktívnou formou poučila žiakov o kyberšikanovaní, online hrozbách na sociálnych sieťach aj závislosti od internetu.
Slávik Slovenska 2017
29.04.2017 - Elena Maninová
Rok sa stretol s rokom a u nás v Čitárni opäť znela ľudová pieseň. Ak si myslíte, že dôvodom je spevácka súťaže Slávik Slovenska, máte pravdu. Ten rok už 27. ročník. V základnom kole si v stredu, 26. apríla 2017, zaspievalo 23 spevákov. Súťažili v dvoch kategóriách. Porote, ktorá hodnotila ich výkony v zložení: Mgr. Alena Gašparíková, ako predsedkyňa a Mgr. Ingrid Detková a Mgr. Svetlana Čepčeková ako členky poroty, pripravili naozaj veľa práce. Podľa ich rozhodnutia bude našu školu v okresnom kole reprezentovať Eva Máliková, žiačka 3.B triedy, ktorá získala 1. miesto v prvej kategórii. Okrem nej porota udelila v prvej kategórii ešte dve druhé miesta. Získali ich: Bella Olivia Bowtell a Dominika Šatkivská, obe z 2.A triedy. No a na treťom mieste sa umiestnili spolužiačky z 1.A: Ema Nguyen Thang a Laura Kúseková. V druhej kategórii porota prvé miesto neudelila. Z druhého miesta sa tešili: Terézia Kasanová zo 4.A triedy a Sabína Valaská zo 6.C triedy. Tretie miesto patrí Andrejovi Kotlárovi zo 6.C. Víťazom srdečne blahoželáme a Evke držíme palce. Bude obhajovať minuloročné prvenstvo vo svojej kategórii v okresnom kole. PaedDr. Jana Podmanická.
Prednášky pre šiestakov
19.04.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
19.4.2017 sa šiestaci zúčastnili v školskej čitárni prednášok o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji s lektorkou Ing. Zuzanou Šutou. Dievčatá besedovali na tému „Dospievam alebo život plný zmien ...“ a chlapci sa oboznámili s témou „Na štarte k mužnosti“.
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
19.04.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
12.4.2017 sa štyri žiačky našej školy zúčastnili okresného kola súťaže v prednese umeleckého textu Hviezdoslavov Kubín. Všetky štyri boli veľmi úspešné - Dominika Šatkivská získala 1. miesto a postup do krajského kola, Eva Máliková - 1. miesto a postup do krajského kola, Lucia Bobocká - 3. miesto a Alexandra Gúcka tiež 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Majstrovstvá kraja v gymnastickom štvorboji
19.04.2017 - Mgr. Marcela Trenčanská
Dňa 11. 4. 2017 sa zúčastnili dievčatá Majstrovstiev kraja v gymnastickom štvorboji v Nových Zámkoch. Umiestnili sa na krásnom 2. mieste. Družstvo bolo v zložení Ema Cápayová (6.B), Iveta Haluzová (6.B), Diana Trenčanská (5.A), Lenka Valachová ( 5.A) a Ingrid Inés Golská ( 4.A). Dievčatám gratulujeme.
Okresné kolo hádzanej chlapcov ZŠ
12.04.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 11.4.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v hádzanej chlapcov. Súťaže sa zúčastnilo päť družstiev zo ZŠ Škultétyho, ZŠ Tribečská, ZŠ Kovarce, ZŠ Preseľany, ZŠ Hollého. Víťazstvo si vybojovalo naše družstvo chlapcov v zostave : Bleydon M., Gregor P., Gregorík A., Grman M., Kubrický R., Ligocký A., Lovrant D., Matejovič M., Morvay J., Mrižo R., Valent S., Kober M.. K víťazstvu gratulujeme! Chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
Zbierka „ Liga proti rakovine“
07.04.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Naša škola sa dňa 7. apríla 2017 zapojila do zbierky ku Dňu narcisov, je to jedinečná zbierka Ligy proti rakovine. Naši žiaci prispievali svojím príspevkom na konkrétnu dobrovoľnú praktickú pomoc onkologickým pacientom. Každý, kto si dnes pripol na svoj odev narcis, vyjadril tak gesto podpory a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vyzbierali sme vďaka vám 150,21 €. Ďakujeme, za vaše príspevky!
Obvodové kolo v hádzanej dievčat okresu Topoľčany
07.04.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 6. apríla 2017 sa konalo obvodové kolo v hádzanej dievčat, ktorého sa zúčastnilo 8 družstiev - ZŠ Škultétyho Topoľčany, ZŠ Solčany, ZŠ Hollého Topoľčany, ZŠ Tribečská Topoľčany, ZŠ sv. Ladislava Topoľčany, ZŠ Kovarce, ZŠ Preseľany, Gymnázium Topoľčany. Prvé miesto vybojovalo družstvo dievčat ZŠ Hollého Topoľčany, druhé miesto Gymnázium Topoľčany a tretie miesto získalo družstvo ZŠ s MŠ Preseľany.
Začal zápis žiakov do 1. ročníka
03.04.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 3. apríla 2017 začal v našej škole zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2017/2018. Rodičia môžu svoje deti zapísať počas celého apríla. Tešíme sa na nových prvákov!
Zápis žiakov do 1. ročníka
24.03.2017 - Mgr. Adriana Šüdiová
Riaditeľstvo Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA v školskom roku 2016/2017 sa bude konať od 3. apríla do 28. apríla 2017 v čase od 13,00 do 16,00 hod.
Zdravá škola
29.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Naša škola je zapojená do programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v škole – Program financovaný s podporou Európskej únie, vďaka firme BFL. s.r.o. Ostratice, konateľom firmy je p. Žatko. S cieľom podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku sa od 1. 9. 2009 spustil v SR program „ Školské ovocie a zelenina“. Cieľom programu Školské ovocie a zelenina je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny, zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí. Ovocie a zelenina majú vo výžive nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok a vlákniny.