Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa

Certifikát IES

Naša škola získala certifikát IES.

Prezentácia - International Education SocietyIES je certifikačná spoločnosť, založená v roku 1997 so sídlom v Londýne. Jej klientské centrum a manažment sídli v Brne v ČR. IES sa špecializuje na hodnotenie a certifikácie všetkých typov vzdelávacích inštitúcií vzdelávacích programov a lektorov v medzinárodnej miere.
Certifikácia zahŕňa vysoké školy, univerzity a ich fakulty, vyššie odborné školy, stredné školy, základné školy, jazykové školy, vzdelávacie agentúry a vzdelávacie sekcie.
Umožňuje svojim absolventom získať medzinárodný certifikát, zaradiť sa medzi európske certifikované inštitúcie, zvýšiť svoj kredit v medzinárodnom meradle, získať konkurenčnú výhodu a verejnosť upozorniť na prednosti vo svojej škole.
Medzinárodný certifikát IES je doklad, ktorý môže získať len absolvent certifikovanej školy a certifikovaného vzdelávacieho programu. Na požiadanie je možné certifikát vydať aj v ďalších svetových jazykoch (angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine...)
Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom.
Naša certifikovaná inštitúcia musela absolvovať náročnú certifikačnú procedúru, doložiť podklady a doklady za posledné 5-ročné obdobie, dokumentovať všetky úspechy školy.
Našej škole bol 14.5.2005 udelený rating „B“ – Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvale dobré výsledky a 13.6.2008 rating „BB“ – Kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesnej úrovni– (čo je v podstate známka školy). Hodnota ratingu je overovaná každý rok. Klientské centrum nám umožnilo využiť propagačný a prezentačný materiál, inštalovať logo na webovú stránku školy a hlavičkový papier. Okrem vysvedčenia a diplomu za úspechy v škole je možné po absolvovaní 9. ročníka vydať certifikát IES. Za certifikát sa platí, jeho hodnota je 40 EUR v prepočte na Sk približne 1 500,- Sk.
Pre žiakov 9. ročníka, ktorí dosiahnú mimoriadne výsledky v učení a úspech v reprezentovaní školy, vydala škola certifikát zdarma na základe výberu a kritérií.

Na základe rozboru expertnej komisie, ktorá hodnotila nasledujúce skutočnosti:
  • stabilný počet žiakov
  • graficky vydarená webová stránka odpovedajúca moderným trendom s pokročilými prvkami 
  • účasť a úspechy žiakov v odborných súťažiach
  • investície do rekonštrukcie a materiálno-technické vybavenie školy
  • bohatá projektová činnosť
  • kontinuálne vzdelávanie pedagógov
  • vysoká úroveň profesionálneho vedenia
bol ku dňu 23. 5. 2011 našej škole zvýšený rating z doterajšieho stupňa BB do kategórie BBB - Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia.

Dokumenty IES: