Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Školská knižnica
>

Dokumenty

Na tejto stránke sa nachádzajú základné dokumenty pre prácu školskej knižnice, ale aj rôzne zborníky a materiály využiteľné nielen
v knižnici. Stačí sa pozrieť a vybrať si.
K základným dokumentom školskej knižnice patrí Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice pri ZŠ na Škultétyho ulici v Topoľčanoch.
K základným dokumentom patrí Štatút školskej knižnice pri ZŠ na Škultétyho ulici v Topoľčanoch.
Smernica č. 8/2006-R z 20. apríla 2006 o činnosti školských knižníc
Autorkou príručky je Mgr. Rozália Cenigová zo Slovenskej pedagogickej knižnice.
Prehľad podujatí realizovaných v školskej knižnici a čitárni v školskom roku 2006/2007
Základné povinnosti a práva návštevníka čitárne, ponuka čitárne a jej služby
Informačný letáčik pre čitateľov školskej knižnice
Prehľad podujatí realizovaných v školskej knižnici a čitárni v školskom roku 2007/2008
Prehľad podujatí realizovaných v školskej knižnici a čitárni v školskom roku 2008/2009
Čo rozumieme pod pojmom čitateľská gramotnosť?
Metodický materiál schválený MŠ SR
Zborník 2008
PaedDr.Mariana Kamenská: Tvorivé čítanie vo výučbe slovenského jazyka a literatúry a príbuzných predmetov
Zborník scenárov z 2. ročníka súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti, Prešov
Zborník scenárov z 3. ročníka súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti, Prešov
Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry