Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Fotogaléria
>

Školský klub detí


Neodmysliteľnou súčasťou našej školy je školský klub detí. Deti ho navštevujú pred začiatkom vyučovania a hlavne po vyučovaní. Činnosť je rozdelená na odpočinkovú, rekreačnú, záujmovú, samoobslužnú činnosť a na prípravu na vyučovanie. ŠKD vytvára priestor na rozvíjanie záujmov, nadania a talentu detí v mimovyučovacom čase.
Svetový deň výživy
Výstavka ovocia a zeleniny
Deň otvorených dverí v nemocnici
Medzinárodný deň detí
Deň Zeme, apríl 2007
Návšteva Tríbečskej knižnice
ŠvP – EUROMESTO Prašník
ŠvP – Tatranská Lesná
Krúžok detskej tvorivosti
Stretnutie s kúzlami Harryho Pottera
Environmentálna výchova- čo zaujíma naše deti
Súťaž v stavaní stavebníc
Rozprávkové popoludnie
Spoločensko - vedný kvíz
Prírodovedná súťaž
Vianočné besiedky
Práce detí
Záujmová činnosť
Beseda spojená s ekohrami
Tvorivé dielne pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl
Výstavka ovocia a zeleniny, september 2006
Príprava na vyučovanie
Rekreačná činnosť
Odpočinková činnosť