Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Fotogaléria
>

Školský klub detí


Neodmysliteľnou súčasťou našej školy je školský klub detí. Deti ho navštevujú pred začiatkom vyučovania a hlavne po vyučovaní. Činnosť je rozdelená na odpočinkovú, rekreačnú, záujmovú, samoobslužnú činnosť a na prípravu na vyučovanie. ŠKD vytvára priestor na rozvíjanie záujmov, nadania a talentu detí v mimovyučovacom čase.
Mesiac úcty k starším
Kvíz v 3. a 4. oddelení - Slušnosť naša každodenná
Tvoríme z prírodnín
ŠKD na kolesách...
Volavkine výtvarné dni – Môj vysnívaný svet
Na návšteve v ZUŠ v Topoľčanoch
Bábkové divadlo v ŠKD
Deň všetkých detí - popoludnie plné zábavy na školskom dvore
Volavkine výtvarné dni
Kreslenie na dlažbu - Deň Zeme
Prvá pomoc - záchrana života
Jarná tvorivá dielňa
Budimírske studničky
Ako správne na zúbky...
Práce detí a výzdoba - jar
Tvorivá dielňa
Beseda s Martou Hlušíkovou
Na výstave fotografií - FOK
Zábavné hry a súťaže v 2. oddelení
Karnevalové šantenie v 8. oddelení
Snehové kráľovstvo
Tvoríme zo snehu - 1. oddelenie
Práce detí a výzdoba - zima
Tvorivá dielňa - Vianoce 2014 - 7. oddelenie