Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Fotogaléria
>

Slávnostné zahájenie školského roku 2007/2008.

3. septembra 2007 (Pondelok),
Vážení pedagógovia, milí žiaci!

September je mesiac, kedy sa na celom území otvárajú školské brány, aby po horúcich mesiacoch opäť privítali svojich žiakov. Určite ste prázdninové dni naplnili oddychom, relaxom. Spoznávali ste krásy našej vlasti, či krásy iných krajín. Leto nám doprialo veľa kúpania a slnenia, či už pri mori alebo na kúpaliskách. Mali ste možnosť byť dlhšie v kruhu svojich najbližších, čo možno inokedy nebýva také bežné. Ak by som vám dala otázku, či sa tešíte na školu, odpoveď u všetkých by nebola jednoznačná - niektorí áno, niektorí nie. Moja odpoveď, či sa na školu teším, je kladná „áno a veľmi\".
Milí žiaci, celých desať mesiacov je pred vami. Aké budú, čo sa vám podarí, ako ich prežijete ešte neviete. Ale určite viete, že ruka v ruke v dosahovaní dobrých výsledkov kráča slušnosť, vychovanosť a ohľaduplnosť.
Zasadli ste do upravených a skrášlených tried. Starajte a o ich čistotu, nepoškodzujte zariadenia učební a ostatných priestorov, šetrite učebné pomôcky a učebnice. Pričiňte sa o čistotu a poriadok
všetkých priestorov i celého okolia svojej školy.
A čo dodať na záver?
Na cestu poznania a vzdelávania v školskom roku 2007/2008 vykročte tou správnou nohou. Snažte sa prekonávať prekážky a úskalia, ktoré nás čakajú.
Do tejto práce vám želám pevné zdravie, trpezlivosť a veľa úspechov.

* p. riaditeľka