Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa

Galéria ocenených žiakov školy


Galéria ocenených žiakov školy certifikátom IES.
Školský rok: 2015/2016
Dagmar Rumanová
Školský rok: 2012/2013
Miroslav Máliš
Aprobácia: informatika - matematika

Triedny učiteľ: VI.B
Školský rok: 2009/2010
Roman Lukáčik
Žiak dosahoval počas štúdia na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch výborné vyučovacie výsledky.Bol tichšej povahy, skromný, usilovný a vo svojom kolektíve vždy obľúbený. Správal sa kľudne a kultivovane.
Školský rok: 2009/2010
Natália Hermanová
Žiačka dosahovala počas štúdia na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch vynikajúce študijné výsledky. Na vyučovaní bola vždy aktívna, pozorná a usilovná. Navštevovala triedu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V štúdiu dosiahla prospech 1,00.
Školský rok: 2009/2010
Linda Marková
Žiačka dosahovala počas štúdia na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch vynikajúce študijné výsledky. Jej správanie bolo vždy vzorné.V kolektíve bola obľúbená a vedela výborne spolupracovať.
Školský rok: 2008/2009
Vladimír Andel
Žiak dosahoval počas štúdia na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch výborné výchovno-vyučovacie výsledky.Bol tichej a skromnej povahy, medzi spolužiakmi obľúbený. Pre skromnosť a ochotu vždy pomôcť bol obľúbený aj u učiteľov.
Školský rok: 2008/2009
Michaela Jančeková
Žiačka dosahovala počas štúdia na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch výborné výchovno-vyučovacie výsledky.Učila sa na samé jednotky počas celého štúdia. Bola usilovná, skromná, ctižiadostivá, poslušná a v kolektíve žiakov i učiteľov bola obľúbená.
Školský rok: 2008/2009
Martin Kročko
Žiak mal vždy čisté jednotky zo všetkých predmetov. Vynikal najmä predmete zemepis a preto reprezentoval školu na krajských a celoslovenských olympiádách. Okrem toho sa zúčastňoval aj iných súťaží. Počas štúdia na základnej škole navštevoval aj hudobný odbor v ZUŠ, kde 7 rokov študoval hru na gitare.
Školský rok: 2007/2008
Jakub Dolinský
Žiak počas štúdia v škole dosiahol celý rad mimoriadnych študijných výsledkov v prírodovedných predmetoch. Svoje vedomosti zúročil v reprezentácii školy vo vedomostných súťažiach.
Školský rok: 2007/2008
Nikoleta Porubská
Žiačka počas štúdia v Základnej škole Škultétyho v Topoľčanoch dosahovala výborné vyučovacie výsledky. Učila sa na samé jednotky zo všetkých predmetov. Bola usilovná, skromná, ctižiadostivá, veľmi slušne vychovaná, v kolektíve žiakov i učiteľov obľúbená.
Školský rok: 2007/2008
Patrik Schwarz
Žiak počas štúdia v Základnej škole Škultétyho v Topoľčanoch dosahoval výborné výchovno-vyučovacie výsledky. Učil sa na čisté jednotky. Mal vždy vzorné správanie. V kolektíve i u učiteľov bol veľmi obľúbený pre jeho skromnosť a pracovitosť.
Školský rok: 2007/2008
Alex Fox
Žiak počas štúdia v Základnej škole Škultétyho v Topoľčanoch dosahoval výborné výchovno-vyučovacie výsledky. Na vysvedčení mal vždy čisté jednotky. Dosiahol úspechy v mnohých súťažiach. Bol ochotný vždy pomôcť. V kolektíve bol obľúbený. V rámci školy dosiahol najlepšie výsledky v nemeckom jazyku.