Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa

Informácie pre deviatakov a ich rodičov

 Na slovíčko rodičia!

Pokúste sa odpovedať na otázky, ktoré položil rodičom nestor slovenskej pediatrie profesor MUDr. A. J. Chura.

 Cíti, vie vaše dieťa, že ho obaja milujete?

 Utvárate mu radostné, harmonické prostredie a odpovedáte láskavo na všetky jeho detské "prečo"?

 Beriete hry a problémy dieťaťa vážne?

 Venujete obaja denne dosť času svojmu dieťaťu a vychovávate ho obaja?

 Rešpektujete, podporujete vzájomne svoje rozhodnutia?

      Kontrolujete vždy, či dieťa splnilo vaše požiadavky, príkazy a pokyny?

 Zaujímate sa vždy o to, kde je vaše dieťa, s kým je a čo robí?

 Dbáte o to, aby dieťa dodržiavalo svoj denný režim?

 Konáte vždy čestne, hovoríte dieťaťu a pred ním vždy pravdu?

 Nerozoberáte a neriešite svoje názorové diferencie pred dieťaťom?

 Uvedomujete si, že dieťa sa správa podľa vášho príkladu, že je vaším obrazom?

Ak môžete s čistým svedomím na všetky tieto otázky odpovedať áno, postupujete pri výchove svojho dieťaťa správne. Ak sa vám to nepodarilo, úprimne sa zamyslite nad svojimi výchovnými postupmi a usilujte sa zistené nedostatky čo najskôr odstrániť. Prospeje to správnemu vývinu vášho dieťaťa.

Vydal Ústav zdravotnej výchovy, Bratislava 1994.