Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa

Informácie pre rodičov prvákov

 Milí rodičia a žiaci!

Informácie pre rodičov prváčikov

Máme doma prváka 

     Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj ich rodičov veľká zmena, s ktorou sa musia vysporiadať. Prinášame vám viacero užitočných tipov a informácie, aby ste tento prechod zvládli čo najlepšie.

 

Čo čaká prváka 

     Začiatok školskej dochádzky a fakt ako sa dieťa dokáže novým podmienkam prispôsobiť je akýmsi ukazovateľom pripravenosti dieťaťa na školskú dochádzku. Pre prváčika je nástup do školy často veľmi stresujúcou udalosťou. Dostáva sa do neznámeho prostredia a nevie, čo môže očakávať. Aj napriek tomu, že sa do školy pripravuje už veľmi dlhú dobu pred prvým septembrom a teší sa na školskú tašku a všetky tie vecičky, ktoré mu „museli“ rodičia nakúpiť, je predsa len tento deň niečím výnimočný a hlavnú úlohu v ňom hrá on sám. 

     Všetka pozornosť rodiny je venovaná jemu, čo by ho na jednej strane malo tešiť, ale pri neustálom pripomínaní, aký dôležitý a významný deň ho čaká, sa malému žiačikovi môžu podlomiť kolená. Zmena prostredia, zmena učiteľov, zmena kamarátov a pribúdajúce povinnosti, to všetko je pre začínajúceho žiaka príliš veľká záťaž. Dieťa sa musí prispôsobiť novým pravidlám, musí sa naučiť veľa nových poznatkov. Malo by byť disciplinovanejšie, už nemá toľko času na oddych a relax ako v materskej škole. Práve preto nie všetci prváci sú schopní tieto nároky, ktoré sú na nich kladené v prvej triede, zvládať bez problémov.

Čo čaká prváka:

-  zmena prostredia,

-  zmena pedagógov a vychovávateľov,

-  strach z nepoznaného (či sa môže prihlásiť, vzdialiť na toaletu, vysloviť svoj názor, posťažovať sa, ak mu bolo ublížené, či zvládne dané úlohy, či si nájde priateľov, aká bude pani učiteľka, či sa bude môcť ešte hrať a pod.),

-  strata kamarátov, ktorí nemusia spolu s ním nastúpiť do tej istej základnej školy,

      -  nové náročnejšie povinnosti (napríklad písanie domácich úloh),

      -  zmena denného režimu (strata času na oddych - poobedný spánok),

-  prispôsobenie sa školským pravidlám, systému a požiadavkám (hlásenie sa, čakanie na vyvolanie, systém aktívnej pozornosti počas hodiny a čas oddychu počas prestávky a pod.),

-  zmena sústredenia pozornosti (dieťa musí byť disciplinovanejšie, musí pozornosť sústrediť na učiteľa, reagovať na otázky, ktoré sú mu kladené, spoznávať a učiť sa nové poznatky,...),

-   vydržať sústredene sedieť 45 minút,

-   hodnotenie jeho výkonov, na ktoré nemuselo byť dieťa zvyknuté,

      -   dieťa sa musí naučiť byť sebestačné, organizovať si samo čas (čas zjesť desiatu    cez prestávku, pripraviť si pomôcky a pod.).

 

 

Čo by mal urobiť rodič

-    Je dôležité vysvetliť dieťaťu, čo sa od neho v škole bude očakávať, aké budú jeho povinnosti, ešte pred nástupom do školy.

-    Povzbudzovať dieťa, poukázať na kladné stránky osobnosti dieťaťa, na to, čo už zvládlo a dokázalo.

-    Byť trpezlivým. Dieťaťu môžu ísť prvé dni domáce úlohy veľmi ťažko, nedokáže sústredene sedieť. Celý deň sedelo v škole a muselo byť pozorné a môže byť nervózne z toho, že to isté musí robiť i doma.

-    Pozitívne motivovať, vyzdvihnúť dobré veci, napríklad, čo všetko sa dieťa v škole naučí, že spozná nových priateľov, bude mať určité výhody a pod.

-    Rozprávať sa s dieťaťom, ako sa mu v škole páčilo, prípadne nepáčilo. Je dôležité, aby dieťa cítilo v rodičoch oporu, aby vedelo, že nech by malo akýkoľvek problém, môže sa na nich obrátiť a že na nové, preň momentálne ťažké povinnosti, nie je úplne samo.

-    V prípade, že sa dieťa začne chodenia do školy obávať, je potrebné zistiť hneď, v čom je problém a čoho sa dieťa bojí. Nemusí totiž zákonite ísť o závažný problém, ako je napríklad šikanovanie, ale môže sa jednať o nedorozumenie alebo iný menší problém, ktorý je možné vyriešiť chápavým rozhovorom s dieťaťom alebo triednym učiteľom.

-    Nástup dieťaťa do školy je zmenou i pre samotných rodičov, dieťa má nové povinnosti (napríklad domáce úlohy), ktoré menia režim a voľný čas i v rodine.

      -    Rodič by nemal nahlas hovoriť o svojich obavách a negatívnych skúsenostiach so školou. Nemal by pred dieťaťom hovoriť o obmedzovaní a trestoch (Výhražné vyjadrenia typu – Však počkaj, v škole ťa už naučia).

-    Nestrašiť dieťa príliš ťažkými a nezvládnuteľnými úlohami, ktorého ho čakajú.

-    Rodič by mal dieťaťu dopriať i čas na hru a oddych. Dieťa môže mať strach i z pocitu, že už sa nikdy nebude môcť hrať, preto je dôležité vysvetliť mu, že i napriek tomu, že má už určité povinnosti, ktoré si musí plniť, čas na hru bude mať vždy, keď si svoje úlohy splní. Nie je vhodné, aby dieťa, ktorému domáce úlohy zaberú veľa času, bolo hneď po ich napísaní poslané do postele a nemalo tak čas na vlastné aktivity, fantáziu, odreagovanie a hru. 
-    Rodič by si mal nájsť čas na spoločnú aktivitu s dieťaťom (vychádzky, šport a pod.).

-    Nebáť sa prípadného psychologického vyšetrenia, môže dieťaťu len pomôcť a včas zistiť, či je dieťa na školu pripravené.

-    Pomôcť dieťaťu v prvých dňoch systematickému spôsobu učenia a príprave na vyučovanie. Naučiť dieťa písať hneď na prvý krát správne.

-    Rodič by mal dieťaťu prekontrolovať domáce úlohy, nemal by sa spoliehať na to, že keď dieťa príde zo školy a povie, že domáce úlohy nedostali, tak to tak aj naozaj je. Neznamená to však, že rodič nemá svojmu dieťaťu dôverovať, ale vhodné je si veci overiť, napríklad netreba zabúdať i na pravidelné, teda denné kontroly žiackej knižky a zrkadielka. Môže tam byť dôležitý odkaz od triednej učiteľky, na ktorý dieťa zabudlo.

-     Rodič by mal dieťaťu zabezpečiť i mimoškolskú aktivitu, aby sa dieťa dokázalo od svojich povinností odpútať a rozptýliť. Je dobré, ak si dieťa samo povie, čo ho zaujíma a čomu by sa chcelo venovať. Rodič môže dať dieťa i na dva krúžky, jeden oddychový (tanec, šport a pod.) a druhý náučný (napríklad jazyky). Treba však zohľadniť pri výbere mimoškolskej aktivity danosti dieťaťa, aby nebolo zbytočne preťažené a unavené.

Čo by mal budúci prvák vedieť
-  samostatne sa obliecť a obuť,

-  pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi, 
-  samostatne sa najesť,

-  samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,

-  správne vyslovovať všetky hlásky,

-  vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
-  vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
-  spočítať predmety do "päť",

-  interpretovať obsah krátkej rozprávky,

-  poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,

-  kresliť pevné a neroztrasené línie,

-  nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. postava je  anatomicky správne rozložená),

-  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,

-  poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď.),

-  orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

 

 

Ako by sa mal budúci prvák správať 

-  vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,

-  začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,

-  na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),

-  väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
-  nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
-  v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov,   časté pokašliavanie, žmurkanie,

-  nezajakáva sa pri reči,

-  nepomočuje sa,

-  ovláda prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť a pod.).

 

 

     Často sa stáva, že dieťa si tajne pribalí do aktovky i niektorú obľúbenú hračku. Niektoré školy akceptujú a tolerujú nosenie hračiek do školy, pokiaľ sa s nimi dieťa nehrá počas vyučovacieho procesu a nevyrušuje tým. Rodič by si mal zistiť, do akej miery je nosenie hračiek do školy povolené. V prípade, že to škola akceptuje, mal by rodič dieťaťu vysvetliť, že nosenie hračiek do školy nie je najvhodnejšie, môže ho to rozptyľovať a nebude sa vedieť poriadne sústrediť na hodinách. 

     Je tiež potrebné dieťa upozorniť i na možnosť, že mu niektorý spolužiak alebo i starší žiak môže hračku zobrať a môže sa stať, že už ju viac neuvidí alebo mu ju zničia. Ak dieťa s takýmto variantom počíta, ľahšie sa vyrovná s prípadnou stratou. Je dôležité, aby dieťa pochopilo, že sa s danou hračkou na hodinách hrať nemá a môže si ju vybrať z tašky počas prestávky alebo po vyučovaní v školskom klube. Za týchto predpokladov, môže rodič dovoliť svojmu dieťaťu nejakú osobnú drobnosť zobrať so sebou. Dieťa tak bude mať pri sebe niečo dôverne známe a môže sa cítiť istejšie a sebavedomejšie.

 

Čo robiť, ak žiak nezvláda prvý ročník 

    Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy na žiadosť zákonného zástupcu rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. 

     Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. Zaradenie do nultého ročníka je však možné len u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Prestup na inú školu

Základná škola 

        Žiak  základnej školy môže do inej základnej školy prestúpiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási.

       Nová škola, do ktorej chce žiaka rodič alebo zákonný zástupca prehlásiť, musí mať voľné miesto v triede príslušného ročníka a riaditeľ tejto školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže len vtedy, ak sú triedy príslušného ročníka plne obsadené.

       Rodič ohlási túto zmenu riaditeľovi školy, ktorú žiak pôvodne navštevoval.

       O prijatí žiaka informuje aj riaditeľ novej školy riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa. Riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, je povinný do 5 pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia zaslať riaditeľovi školy, do ktorej je žiak prijatý, fotokópiu dokumentácie žiaka.