Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Školský klub detí
>


Oddelenia ŠKD


V tomto školskom roku pracuje u nás 9 oddelení školského klubu. O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek. Deti sú rozdelené do oddelení nasledovne:
 

Oddelenie:            Trieda:                                        Triedna  vychovávateľka:      
        1.               1.A + 5.A + 6.C                              Mgr. Jana Mocňáková
        2.               1.B + 5.B + 5.C                              Mgr. Renáta Jančeková
        3.               1.C + 5.A + 6.C                              Bc. Anna Maťová
        4.               2.A                                                 Eleonóra Šimuneová
        5.               2.B + 5.C + 6.B                              Ingrid Jančovičová
        6.               3.A                                                 Natália Hatalová
        7.               3.B                                                 Elena Maninová
        8.               4.A + 6.D                                       Mgr. Renáta Sedlárová
 9.               4.B                                                 Bc. Gabriela Herdová


Rozdelenie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Odpočinková činnosť
06.01.2017 - Jana Mocňáková
Nasleduje hneď po obede, má pokojný charakter, slúži na odstránenie únavy z vyučovania /čítanie, počúvanie hudby, spoločenské hry, hry s hračkami.../.
Rekreačná činnosť
06.01.2017 - Jana Mocňáková
Pre ňu je charakteristická pohybová činnosť na čerstvom vzduchu, je dôležitá pre zdravý telesný a duševný vývin dieťaťa /pohybové hry, športové aktivity, vychádzky.../.
Príprava na vyučovanie
06.01.2017 - Jana Mocňáková
Vedie deti k samostatnosti a zodpovednosti pri vypracovávaní domácich úloh, umožňuje hravou formou pomocou didaktických hier precvičiť a prehĺbiť už nadobudnuté vedomosti. Zahŕňa okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností prostredníctvom písomnej a ústnej prípravy.
Tematické oblasti výchovy
06.01.2017 - Jana Mocňáková
Pomáhajú rozvíjať talent, schopnosti, vedomosti a zručnosti detí. Sú to: spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, pracovno-technická, športovo-telovýchovno-zdravotná, spoločensko-prospešná a vzdelávacia oblasť výchovy.
Samoobslužná činnosť
06.01.2017 - Jana Mocňáková
Denne sa venujeme samoobslužnej činnosti, vedieme deti k samostatnosti a starostlivosti o vlastnú osobu, svoj zovňajšok, majetok /hygienické návyky, predchádzanie úrazom, správne obliekanie.../.