Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa

Organizácia školského roka 2015/2016

Vyučovanie

Školský rok 2015/2016 sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2015 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2016 .  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2016  a končí sa 30. júna 2016 .

Prázdniny

 Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

    Termín prázdnin

                               

                  Začiatok

              vyučovania po

                prázdninách

 jesenné

 28.október 2015

(streda)

 29.október -

30.oktober 2015

2.november 2015

(pondelok) 

 vianočné

 22.december 2015

(utorok)

23.december 2015 -

7. január 2016

8.január 2016

(piatok)

 polročné

 29.január 2016

(piatok)

1.február 2016 (pondelok)

2.február 2016

(utorok)

         jarné         

 

 

 

Košický,

Prešovský kraj

 12.február 2016

(piatok)

 15.február -     

19.február  2016

   22.február  2016

                 (pondelok)               

 Bratisalvský,

Nitrianský,

Trnavský kraj

 19.február 2016

(piatok)

22.február -

26.február 2016

 29.február 2016

(pondelok)

 Banskobystrický,

Trenčiansky,

Žilinský kraj

 26.február 2016

(piatok)

29.február -     

4.marec  2016

 7. marec 2016

(pondelok)

 veľkonočné

 23. marec 2016

(streda)

24. marec -

29. marec 2016

30. marec 2016

(streda)

 letné

 30. jún 2016

(štvrtok)

 1. júl - 31.august 2016

 5. september 2016

(pondelok)

 

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov základných škôl zo slovenského jazyka a

literatúry, matematiky v školskom roku 2015/2016 sa uskutoční  dňa 06. 04. 2016.


Plány práce :