Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Žiaci
>
Predmety
>

Predmety II. stupňa

Pripravujeme ...
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Fyzika
Chémia
Biológia
Ekológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Matematika
Informatika
Technická výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova
Mediálna výchova