Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>


Rada školy

Dňa 17. 9. 2014 sa konalo ustanovujúce zasadanie Rady školy pri ZŠ Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch. Ustanovujúce zasadanie prebiehalo podľa § 5 ods. 1., 4., 5.vyhlášky MŠSR č. 291/2004.
Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov. 
Ustanovujúce zasasnutie prebehlo bez problémov a nedostatkov. V nasledujúcom volebnom období bude RŠ pri ZŠ Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch pracovať na základe výsledkov volieb a príslušnných volebných funkcií.


Rada školy pracuje v nasledovnom zložení:

1. Predseda: p. Tatiana Hvizdošová zástupca rodičov
2. Podpredseda: Mgr. Adriana Šüdiová zástupca pedagogických zamestnancov
3. Zapisovateľka: p. Eva Miartanová zástupca nepedagogických zamestnancov


Členovia:

4. Ing. Peter Žembera delegovaný zástupca MsZ
5. Mgr. Katarína Katónová delegovaný zástupca MsZ
6. p. Renáta Lukáčová zástupca rodičov
7. Mgr. Renáta Sedlárová zástupca pedagogických zamestnancov
8. Ing. Martin Drgoňa zástupca rodičov
9. p. Tatiana Hvizdošová zástupca rodičov
10. Mgr. Eva Richterová delegovaný zástupca za zriaďovateľa
11. MuDr. Tibor Pavlík delegovaný zástupca MsZ