Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Školský klub detí
>


Aktuality ŠKD

Veľká noc v ŠKD
22.04.2010 - Jana Mocňáková
Deti pod vedením pani vychovávateliek vyrábali pozdravy, maľovali vajíčka a zhotovovali rôzne dekorácie k Veľkej noci. Pozrite si v našej fotogalérii, ako sa im práce vydarili.
Kresba na chodník
23.04.2010 - Jana Mocňáková
Deti zo všetkých oddelení nášho školského klubu sa 22.apríla stretli pred školou, aby svojimi kresbami dali najavo, že im budúcnosť našej Zeme nie je ľahostajná.
Práce detí a výzdoba - Deň Zeme
22.04.2010 - Jana Mocňáková
Z prác detí, ktoré zhotovili pri príležitosti Dňa Zeme, sme urobili na chodbách i v triedach výstavky. Deti vo svojich prácach poukazujú na krásy našej Zeme a vyzývajú ľudí, aby nemysleli len na seba, ale aj na Zem, ktorá nám poskytuje svoje dary.
Prírodovedná súťaž
28.04.2010 - Jana Mocňáková
Pre deti z 3. a 4. oddelenia pripravili pani vychovávateľky J. Mocňáková a R. Jančeková vedomostnú súťaž s prírodovednou tematikou. Deti súťažili v družstvách a milo nás prekvapili svojimi vedomosťami.
Deň Zeme v našom ŠKD
27.04.2010 - Jana Mocňáková
Cieľom Dňa Zeme je uvedomiť si svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Preto boli v našom školskom klube počas celého týždňa uskutočňované rôzne aktivity, ktoré umožnili deťom hravou formou uvedomiť si túto skutočnosť a vyjadriť svoj vzťah k prírode /rôzne environmentálne hry, tvorba projektov, tvorba panelov názorov, tvorivé dielne, kresba na chodník, prezentácie, vedomostné, literárne a výtvarné súťaže/.
Životné prostredie očami detí – ocenenie
29.04.2010 - Jana Mocňáková
Do súťaže „Životné prostredie očami“ detí sme sa zapojili aj my a boli sme úspešní. Deti z krúžku Malí prírodovedci, ktorý úspešne pracuje pod vedením pani vychovávateľky R. Sedlárovej, získali 1. miesto v literárnej oblasti. Ocenenie z rúk primátora Mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža za Malých prírodovedcov prevzala S. Pavlíčková. Za 1. miesto vo výtvarnej oblasti si prevzala ocenenie E. Gejdošová a v počítačovej grafike získala ocenenie Mládežníckeho parlamentu L. Marková.
Životné prostredie očami detí - výstava
29.04.2010 - Jana Mocňáková
Na výstavu Životné prostredie očami detí sme sa boli pozrieť aj my. Deti si spolu so svojimi pani vychovávateľkami prezreli vystavené práce z oblasti výtvarnej a literárnej.
Paleta - tvorivá dielňa
29.04.2010 - Jana Mocňáková
Deti z 2.oddelenia spolu so svojou pani vychovávateľkou G.Herdovou nazbierali v okolí školy prírodniny, z ktorých potom vytvárali zaujímavé dielka. Prváčikov to veľmi bavilo a vytvorili pekné práce.
Indiánsky poldeň – tvorivá dielňa
10.05.2010 - Jana Mocňáková
Pre deti zo 4. a 7 oddelenia pripravili pani vychovávateľky J. Mocňáková a E. Maninová tvorivú dielňu s indiánskou tematikou. Najskôr sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí o živote Indiánov, aj o tom, že jednotlivé indiánske národy si vytvorili svoju vlastnú kultúru aj jazyk. Potom sa rozdelili do piatich skupín. Každá skupina predstavovala jeden indiánsky kmeň a deti si spomedzi seba vybrali náčelníka. Každý si vymyslel indiánske meno a spoločne rozhodli, ako sa bude volať ich kmeň.V tvorivej časti potom robili indiánsku osadu. Deťom sa to veľmi páčilo, preto budú v indiánskom príbehu pokračovať.
Deň matiek
09.07.2010 - Jana Mocňáková
Matka má nenahraditeľné miesto v našom živote. Za všetku lásku, starostlivosť, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť si zaslúži veľké poďakovanie. Preto deti chceli pripraviť pre svoje mamičky niečo milé. Nacvičovali programy, zdobili triedy a vo všetkých oddeleniach vyrábali darčeky.
Deň matiek v 1. B triede
25.05.2010 - Jana Mocňáková
Prváčikovia pripravili ku Dňu matiek pekný program, ktorým sa chceli poďakovať svojim mamičkám za ich lásku a starostlivosť. Okrem básničiek a pesničiek zahrali aj divadielko, ktoré nacvičili so svojou pani vychovávateľkou G. Herdovou.
Súťaž v skladaní stavebníc
25.05.2010 - Jana Mocňáková
Deti z 2. a 3. oddelenia súťažili v skladaní stavebníc LEGO a SEVA. Precvičili si svoju predstavivosť, fantáziu, jemnú motoriku a trpezlivosť. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili. Bolo to príjemne strávené popoludnie. Súťaž pripravili pani vychovávateľky G. Herdová a R. Jančeková.