Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Školský klub detí
>


Aktuality ŠKD

Prírodovedný kvíz
25.05.2010 - Jana Mocňáková
Pre deti z 1., 2. a 3. oddelenia pripravili pani vychovávateľky R. Sedlárová, G. Herdová a R. Jančeková prírodovedný kvíz. Deti riešili rôzne úlohy a kreslili. Nakoniec sa spolu zahrali environmentálne hry. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére.
Beseda
27.05.2010 - Jana Mocňáková
Medzi deti z 1., 2. a 3. oddelenia prišiel na besedu príslušník policajného zboru pán Candrák. Zaujímavo porozprával deťom o cestnej premávke a jej účastníkoch i o tom, ako sa máme správať, aby sme vždy došli do cieľa našej cesty bezpečne. Na záver si deti zahrali dopravné pexeso.
ŠKD HĽADÁ TALENT
27.05.2010 - Jana Mocňáková
V našom školskom klube sa uskutočnil 1. ročník speváckej súťaže ŠKD HĽADÁ TALENT, v ktorej mohli deti predviesť svoje spevácke nadanie. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v I. kategórii súťažili deti 1. a 2. ročníka a v II. kategórii deti 3. a 4. ročníka. Do súťaže sa zapojilo 24 detí. Každý súťažiaci zaspieval jednu svoju obľúbenú pieseň. Čítaj ďalej...
Včely a ich kráľovstvo
29.05.2010 - Jana Mocňáková
Pre deti z 1., 2. a 3. oddelenia pripravili pani vychovávateľky G. Herdová, R. Sedlárová a R. Jančeková zábavno-náučné popoludnie pod názvom Včely a ich kráľovstvo. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo života včiel. Bolo to pekne strávené popoludnie.
Volavkine výtvarné dni 2010 – ARCHA
01.06.2010 - Jana Mocňáková
Aj my zo školského klubu sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Volavkine výtvarné dni. Poslaním súťaže je ochrana životného prostredia, záchrana živočíšnych druhov a historických pamiatok. Predlohou sa stal historicky známy príbeh Noemova archa. Deti výtvarne spracovávali tému „Čo z prírody by som chcel zachrániť “ /obľúbené zvieratá, kvety, stromy/.
Kurz prvej pomoci
04.06.2010 - Jana Mocňáková
Kurzu prvej pomoci, ktorý v máji prebiehal v školskej čitárni so školiteľkou Mgr. Hanou Sahulčíkovou, sa zúčastnili všetky pani vychovávateľky. Cieľom kurzu bolo osvojiť si základné postupy správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch zameraných na deti. Počas dvoch dní teoretickej a praktickej prípravy získali pani vychovávateľky základné vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.
DEŇ DETÍ
05.06.2010 - Jana Mocňáková
Aj keď nám počasie tento rok neprialo, náladu nám nepokazilo. Deň detí sme oslávili v triedach. Pani vychovávateľky prichystali rôzne zábavné hry a súťaže, pri ktorých sme si vyskúšali svoju pohotovosť a šikovnosť. Odmenou pre súťažiacich okrem potlesku bola aj sladkosť.
Kilo sem, kilo tam…
13.06.2010 - Jana Mocňáková
V stredu popoludní sme sa stretli na školskom dvore, aby sme si zacvičili pri hudbe. Cieľom tohto cvičenia, ktoré pripravila pani vychovávateľka A. Maťová, bolo rozhýbať telo, vnímať hudbu a rytmus. Skúšali sme vyjadriť hudbu pohybom a napodobňovali sme jednoduché tanečné prvky.
Volavkine výtvarné dni 2010 – ocenenie
13.07.2010 - Jana Mocňáková
Deti z nášho školského klubu sa zapojili do výtvarnej súťaže Volavkine výtvarné dni 2010 - ARCHA. Výtvarne spracovávali tému „Čo z prírody by som chcel zachrániť.“ Do súťaže sme zaslali najzaujímavejšie práce našich detí. Ocenenie získali: Frederika Halmová zo 4. oddelenia, ktoré vedie pani vychovávateľka J. Mocňáková a Romanko Lojko zo 6. oddelenia, ktoré vedie pani vychovávateľka I. Jančovičová.
Práce detí a výzdoba – jar
03.07.2010 - Jana Mocňáková
V tomto období vytvorili deti pod vedením pani vychovávateliek veľa pekných vecí. Pozrite si v našej fotogalérii aspoň niektoré z nich.
Strom života – ocenenie
04.07.2010 - Jana Mocňáková
Do literárnej súťaže Moja voľba, sa zapojili deti z klubov Stromu života z celého Slovenska. Deti písali o problémoch životného prostredia a o riešení daných problémov. Rada Stromu života vybrala a ocenila tri diela stromáckych pátračov. Jedným z ocenených bol Jožko Krajčík z krúžku Malí prírodovedci, ktorý vedie pani vychovávateľka R. Sedlárová.
Hurá na prázdniny!
08.07.2010 - Jana Mocňáková
Dvere školy sa zavreli. Pred nami sú dva mesiace voľna a oddychu. Želáme všetkým krásne prázdniny plné slnka, radosti a pohody! Tešíme sa na vás opäť v septembri.