Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Školský klub detí
>


Aktuality ŠKD

VITAJTE PO PRÁZDNINÁCH
05.09.2010 - Jana Mocňáková
Prázdniny sa skončili. Dúfame, že sa všetkým vydarili a že ste si poriadne oddýchli. Vítame vás po prázdninách v našom školskom klube detí a prajeme vám všetkým úspešný školský rok!
Svetový deň prvej pomoci
07.10.2010 - Jana Mocňáková
V septembri sme si i my v školskom klube pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Motto tohtoročného dňa bolo „PRVÁ POMOC PRE VŠETKÝCH“. Deti sa dozvedeli, aké dôležité je včas poskytnúť prvú pomoc a ako reagovať pri situáciách ohrozujúcich život či zdravie človeka. Odborné informácie a praktické ukážky prezentovala zdravotná sestra Zuzana Sedlárová.
Na kolesách proti rakovine
25.09.2010 - Jana Mocňáková
Kampaň Na kolesách proti rakovine je športovo-kultúrno-vzdelávací projekt, ktorý na Slovensku prebieha už od roku 2003. Do tohto projektu sa zapojili deti zo všetkých oddelení nášho školského klubu, spolu so svojimi pani vychovávateľkami. Prispeli do verejnej zbierky a všetci prešli na kolobežkách stanovenú symbolickú trasu.
Práce detí a výzdoba - jeseň
26.10.2010 - Jana Mocňáková
Jeseň má svoje zvláštne čaro. Oblieka stromy do pestrých šiat a láka nás do prírody púšťať šarkana, zbierať gaštany... V tomto období vytvorili deti v školskom klube veľa pekných vecí. Pozrite si v našej fotogalérii aspoň niektoré z nich.
Čo prezrádza strom
13.11.2010 - Jana Mocňáková
Deti z 3. a 4. oddelenia s pani vychovávateľkami R. Sedlárovou a G. Herdovou navštívili Tribečské múzeum. O stromoch a ich význame pre život človeka im porozprávala pani Marková. Deti sa dozvedeli, že stromy sú neobyčajne dôležité rastlinné organizmy, od ktorých závisí život na našej planéte. Potom sa deti zapojili do tvorivej dielne: lúštili tajničky, vytvárali koláže z listov, obrázky z kôry a svojimi prácami vyzdobili priestor múzea.
Jeseň a zvieratká
17.11.2010 - Jana Mocňáková
Deti z 3. oddelenia si spolu so svojou pani vychovávateľkou R. Sedlárovou pozvali na besedu Ing. L. Krošlákovú, pracovníčku Tribečského múzea. Beseda bola spojená s rôznymi environmentálnymi aktivitami, do ktorých sa deti s radosťou zapojili.
Ukáž, čo vieš
18.11.2010 - Jana Mocňáková
Aj tento rok sa konala v našom školskom klube súťaž v skladaní stavebníc. Deti z jednotlivých oddelení medzi sebou súťažili v skladaní stavebníc LEGO a CHEVA. Vytvorili pekné dielka a opäť ukázali aké sú šikovné, zručné a akú majú úžasnú fantáziu.
Šikovnejší vyhrávajú
30.11.2010 - Jana Mocňáková
Pani vychovávateľky J. Mocňáková, E. Maninová a N. Hatalová pripravili pre deti z 1., 2. a 6. oddelenia zábavno-súťažné popoludnie. Deti nesúťažili po oddeleniach, ale utvorili tri zmiešané súťažné družstvá tak, aby v každom bol nielen rovnaký počet detí, ale aby boli aj vekovo všetky družstvá vyvážené. Deti sa dohodli, aké meno ich družstvo bude mať. A tak sa proti sebe postavili družstvá Čertíkov, Tigríkov a Žralokov. Čítaj ďalej...
Mikulášske popoludnie
24.01.2011 - Jana Mocňáková
Aj v tomto školskom roku pokračuje spolupráca detí z 3. oddelenia ŠKD s deťmi zo 6.A triedy. Pre svojich mladších kamarátov pripravili šiestaci mikulášske popoludnie s pekným programom. Spoločne sa zabavili a strávili spolu príjemné popoludnie.
Vianoce - práce detí a výzdoba
22.01.2011 - Jana Mocňáková
Pozrite si v našej fotogalérii vianočnú výzdobu a práce detí, ktoré vyrobili v tomto období.
Prvý sneh
22.01.2011 - Jana Mocňáková
Veľkú radosť zo snehu máme, snehuliaka si staviame.... Takto sa deti vyšantili na prvom snehu.
Zber tetrapakových obalov
23.01.2011 - Jana Mocňáková
Deti z 3. oddelenia sa spolu so svojou pani vychovávateľkou R. Sedlárovou zapojili do zberu tetrapakových obalov. Obaly zbierali v škole. Dôkladne ich umyli a vysušili. Podarilo sa im nazbierať 19,9 kg.