Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Školský klub detí
>


Aktuality ŠKD

Tvorivá dielňa
22.01.2011 - Jana Mocňáková
Pani vychovávateľky R. Jančeková a J. Mocňáková pripravili v predvianočnom období tvorivú dielňu. Deti z 5. a 6. oddelenia sa stretli, aby spoločne vyrobili vianočné pozdravy. Výroba pozdravov všetkých zaujala. Zhotovili krásne priania, ktorými potešili svojich blízkych.
Slušnosť naša každodenná
23.01.2011 - Jana Mocňáková
Pre deti z 3., 4. a 5. oddelenia pripravili pani vychovávateľky R. Sedlárová, G. Herdová a R. Jančeková kvíz o správaní a slušnom stolovaní. Pri plnení jednotlivých úloh mali deti možnosť ukázať, ako ovládajú zásady slušného správania a stolovania. Na 1. mieste sa umiestnili deti zo 4. oddelenia.
Krása šperkov
21.02.2011 - Jana Mocňáková
Deti z 3. oddelenia spolu so svojou pani vychovávateľkou R. Sedlárovou navštívili Tribečské múzeum. Zúčastnili sa tvorivej dielne Krása šperkov.
Ochrana zdravia pred chorobami
21.02.2011 - Jana Mocňáková
Deti z 3., 4. a 5. oddelenia privítali medzi sebou zdravotnú sestru Zuzanu Sedlárovú, ktorá pre nich pripravila pekné podujatie. Deti si najskôr pozreli prezentáciu. Zdravotná sestra deťom zaujímavou formou vysvetlila, prečo a ako sa majú chrániť pred rôznymi ochoreniami. Potom si spoločne zacvičili na rôzne riekanky. Na záver bol pripravený kvíz, v ktorom sa najlepšie darilo deťom z 5. oddelenia.
Stavanie snehuliakov
21.02.2011 - Jana Mocňáková
Zima nám ukázala svoju pravú tvár. Prikryla zem bielou perinou, čím urobila najväčšiu radosť deťom. Deti to rýchlo využili a na školskom dvore postavili snehuliakov i rôzne snehové stavby. Sneh si deti náležite užili a dosýta sa vyšantili.
Výroba karnevalových masiek
21.02.2011 - Jana Mocňáková
Je čas zábav a karnevalov. Aj my sa už na ten náš školský karneval veľmi tešíme. Deti z 5. a 6. oddelenia zhotovili pod vedením pani vychovávateliek J. Mocňákovej a R. Jančekovej pekné masky.
Práce detí a výzdoba – zima
21.02.2011 - Jana Mocňáková
Pozrite si vo fotogalérii školského klubu detí zimnú výzdobu a pekné práce, ktoré v tomto období vytvorili deti pod vedením pani vychovávateliek.
Karneval
21.02.2011 - Jana Mocňáková
Po prezentácii masiek a spoločnej diskotéke v telocvični pokračovala karnevalová zábava v triedach. Nasledovali rôzne hry a súťaže. Nálada bola výborná a pretrvala až do popoludňajších hodín.
Vianočná besiedka
05.03.2011 - Jana Mocňáková
Deti z 2.B triedy nacvičili s pani vychovávateľkou G. Herdovou scénku Guľko Bambuľko, s ktorou vystúpili na vianočnej besiedke. Svojim rodičom opäť predviedli, že sú veľmi šikovné, majú herecký talent, aj výborné spevácke, tanečné a hudobné schopnosti.
Dopravný kvíz
03.04.2011 - Jana Mocňáková
Pani vychovávateľky R. Sedlárová, G. Herdová a R. Jančeková pripravili pre deti dopravný kvíz. Kvíz sa skladal z dvoch častí. Prvá časť bola zameraná na riešenie dopravných situácií, druhá na lepšie spoznávanie dopravných značiek. Deti ukázali, že sa vedia správne zachovať ako účastníci cestnej premávky. Z víťazstva sa tešili deti z 3.oddelenia, 2. miesto získali deti z 5. oddelenia a 3. miesto obsadili deti zo 4.oddelenia.
Deň Zeme - kvíz pre prvákov
17.04.2011 - Elena Maninová
V piatok 15. apríla 2011 si v rámci aktivít pripomínajúcich Deň Zeme medzi sebou zasúťažili prváci z 1. a 2. oddelenia ŠKD. Prekrásna prezentácia navodila tému ďalších súťaží. Deťom sa darilo striedavo na oboch stranách. Deti sa dobre zabavili a mnohým novým veciam sa i priučili.
Deň Zeme - Cvičíme pre zdravie
18.04.2011 - Elena Maninová
V ŠKD sme 18. apríla 2011 zorganizovali ďalšie zaujímavé podujatie pod názvom Cvičíme pre zdravie. Pani vychovávateľky i so svojimi deťmi v rytme hudby cvičili, tancovali i športovali na malom školskom dvore, aby spravili maximum pre svoje zdravie.