Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Školský klub detí
>


Aktuality ŠKD

Na kolesách proti rakovine
11.03.2010 - Mgr. Adriana Šüdiová
Do 7. ročníka kampane NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE sme sa zapojili i my, zo školského klubu detí. Všetci účastníci prešli na kolobežkách stanovenú trasu.
Svetový deň prvej pomoci
11.03.2010 - Mgr. Adriana Šüdiová
Svetový deň prvej pomoci, ktorého motto bolo: Prvá pomoc – čin ľudskosti, sme si pripomenuli i my v školskom klube. Deti sa dozvedeli, aké dôležité je včas poskytnúť zranenému pomoc. Neraz práve jednoduchý, ale správne uskutočnený úkon alebo ošetrenie môže zachrániť život. Niektoré jednoduché úkony si mohli deti samy vyskúšať. Ďalšou aktivitou venovanou tejto téme bola kresba na dlažbu.
Voda očami detí
11.03.2010 - Mgr. Adriana Šüdiová
Do kampane Asociácie vodárenských spoločností, ktorá trvá od 15. septembra do 31. októbra 2009 s názvom „PIJEM ZDRAVÚ VODU, NÁPOJ Z VODOVODU" sme sa zapojili i my. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť na množstvo výhod pitia kvalitnej a zdravej vody z vodovodu, ktoré má podstatne viac výhod ako balené vody do rôznych umelohmotných obalov. Snažili sme sa, aby deti pochopili funkciu vody v ľudskom organizme, jej význam pre život človeka a uvedomili si potrebu piť pitnú vodu.
Malí stavitelia
28.04.2010 - Jana Mocňáková
Koncom novembra sa konala v našom školskom klube súťaž v stavaní a skladaní stavebníc. Deti z 3. a 4. oddelenia predviedli, aké sú šikovné a aké diela dokážu vytvoriť zo stavebníc LEGO, CHEVA a SEKO. Súťaž pripravili pani vychovávateľky J. Mocňáková a R. Jančeková.
ORIGAMI
28.04.2010 - Jana Mocňáková
Deti zo 6.oddelenia spolu so svojou pani vychovávateľkou I. Jančovičovou pozvali do školského klubu viceprimátora Topoľčian PaedDr. Jána Emilu. Pán viceprimátor pozvanie prijal a prišiel medzi deti, aby ich učil umeniu ORIGAMI – skladanie z papiera.
Medzinárodný deň školských knižníc
28.04.2010 - Jana Mocňáková
Deti zo všetkých oddelení ŠKD rady navštevujú našu školskú knižnicu a vypožičiavajú si knihy na čítanie. Prváčikom čítajú knihy doma rodičia a v školskom klube pani vychovávateľky. Preto sme pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc pripravili pre deti popoludnie venované knihám. Deti nadšene rozprávali o svojich obľúbených knihách, ktoré majú doma alebo ktoré si požičali zo školskej knižnice. To, že majú knihy rady, sme sa presvedčili i v tento deň. Rozprávanie o knihách sme zavŕšili spoločným čítaním najobľúbenejších rozprávok.
Práce detí a výzdoba - jeseň
20.04.2010 - Jana Mocňáková
Pozrite si v našej fotogalérii výzdobu tried a práce detí s jesennou a halloweenskou tematikou.
Záložka do knihy
11.03.2010 - Jana Mocňáková
Aj my zo školského klubu sme sa zapojili do medzinárodného projektu k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc - "Záložka do knihy spojuje školy". Bola nám pridelená škola Šaštín –Stráže.V školskom klube v rámci záujmových činností vyrábali deti záložky pre svojich neznámych kamarátov. Záložky boli vyrábané rôznymi technikami: kreslené, nalepované, a s použitím rôznych materiálov.
Mikuláš
11.03.2010 - Jana Mocňáková
Pre svojich malých kamarátov - prváčikov a svoju pani vychovávateľku Sedlárovú pripravili deti z 5.A milé prekvapenie. Zorganizovali zábavné mikulášske popoludnie, za ktoré im patrí veľké poďakovanie.
Vianočné pozdravy
11.03.2010 - Jana Mocňáková
Aj tento rok sa stretli deti z 3. a 4. oddelenia, aby spoločne zhotovili vianočné pozdravy. Pracovalo sa im spolu dobre a výsledkom boli krásne pozdravy, ktorými obdarovali svojich blízkych.
Vianočné besiedky
11.03.2010 - Jana Mocňáková
Vo všetkých triedach sa v predvianočnom období konajú vianočné besiedky. Deti spolu so svojimi pani učiteľkami a pani vychovávateľkami pripravujú spoločné posedenia, na ktorých nechýba dobrá nálada, pestrý program, občerstvenie i malé darčeky.
Tvorivá dielňa
28.04.2010 - Jana Mocňáková
Pani vychovávateľka I. Jančovičová pripravila v predvianočnom období tvorivú dielňu. Deti zo 6. oddelenia spolu so svojimi mamičkami a babičkami vyrábali zaujímavé vianočné svietniky. Ako vidieť, práca všetkých zaujala.