Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>

Učitelia

 
 

Mgr. Mária Bezáková

e-mail: bezakova@zsskultetyho.sk

môj profil:

Aprobácia: 1.-5.roč. - výtvarná výchova - etická výchova


Vyštudovala som PF UKF v Nitre s aprobáciou ročníky 1.-5. VYV a doplnila som si vzdelanie na PF Univerzity Komenského v Bratislave o predmet etická výchova.

V školských službách som 36 rokov. Počas praxe som okrem učenia na 2. a 1.stupni v základnej škole pôsobila ako externá metodička, samostatná odborná pracovníčka v školstve, štátna školská inšpektorka a od roku 2004 som riaditeľkou našej základnej školy.

Absolvovala som študijné pobyty v Dánsku –(Billund), Rakúsku- (Viedeň), v USA – vo Washingtone, v Iowe na Univerzite v Ceder Falls a na Floride v Maiamy. Získala som ocenenie v Pedagogickom čítaní v rámci okresu i v celoslovenskom kole. Mám medzinárodný certifikát na prácu s učebňou Lego Dacta, absolvovala som študijný program Orava association for democratic edukacion, som certifikovanou lektorkou tohto programu. Pracujem ako koordinátor Združenia Orava v projekte Škola, ktorej to myslí, som členkou Správnej rady Združenia. Pravidelne sa zúčastňujem medzinárodnej konferencie „Inovácie v škole“, kde aj lektorujem pracovné dielne. Čo si nesmierne vážim sú ocenenia, ktoré som získala za svoju prácu.


Mám zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť, schopnosť riskovať a rýchle sa rozhodovať. Hlavne dokážem odolávať stresom. Mojou najväčšou láskou sú deti, práca s nimi a moje dve vnučky. Viem odpúšťať a zabúdať. Nemám rada klamstvo, faloš a pretvárku. Keby som si v živote mohla ešte raz vybrať povolanie chcela by som byť len a len učiteľka. Škola je pre mňa alfa a omega.


Mgr. Monika Klamárová


môj profil:

Aprobácia: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Vyštudovala som Vysokú školu pedagogickú v Nitre- odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Svoje štúdium som ukončila v roku 1996. Moje prvé pôsobisko bolo v ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch a od roku 2009 pôsobím na tunajšej škole. Absolvovala som rozširujúce štúdium cudzích jazykov – ANJ pre 1. stupeň ZŠ. Momentálne vyučujem hlavne anglický jazyk na 1. stupni. Som certifikovanou lektorkou Združenia Orava a projektu Škola, ktorej to myslí. Snažím sa neustále vzdelávať a učiť sa novým metódam , ktoré prináša každodenný život. Som rada, keď žiakov škola baví a tešia sa do školy. Vnášam do vyučovacích hodín motiváciu a povzbudenie. Som hrdá na to, že moje povolanie je aj mojou záľubou.

PaedDr. Margita Laciková


môj profil:

Aprobácia: slovenský jazyk, pedagóg voľného času
Som absolventkou Vysokej školy pedagogickej v Nitre odbor pedagogika – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala odbor učiteľstvo SJL pre 2. stupeň ZŠ. V roku 2001 som obhájila malý doktorát. V ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch pracujem od roku 1994. Ukončila som študijné programy: Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa, Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, Baltík – programovanie, Inovačné vzdelávanie o pedagogických zamestnancoch, Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, Inovačné vzdelávanie: Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Druhú atestáciu som obhájila v roku 2008 pod názvom: Inovačné prvky v spolupráci rodiny a školy. V júli 2015 som sa stala zástupkyňou riaditeľky školy pre II. stupeň. Neustále sa vzdelávam vo svojom odbore. Mám rada svoje povolanie preto, že je to práca, pri ktorej pomáham deťom, aby mali iskru v očiach a úsmev na perách. Držím sa hesla: „Učiteľ je len vtedy učiteľom, ak prežíva radosť cez radosť svojich žiakov.“
Mám manžela, dcéru syna malého vnúčika Alexandra. Vo voľných chvíľach pracujem v záhrade, kde sa venujem kvietkom. Rada zrelaxujem pri čítaní romantických kníh.