Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

SLÁVIK 2017

27. Apríl 2017 - škola
26.4.2017

MESTO -

11. Apríl 2017 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>
Poradenstvo
>Výchovný poradca:
    Mgr. Oľga Turečeková

Konzultačné hodiny:  Pondelok:  13:30 – 14:30 hod.

                                          Streda:  10:00 – 13:00 hod.

e-mail: o.turecekova@centrum.sk

telefón: 038/ 5326240„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

 

Úloha výchovného poradcu:

1.Oblasť výchovy: sústreďuje pozornosť na deti s poruchami správania, s trpiacimi vnútornými konfliktami a v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi koordinuje preventívne a výchovné postupy v práci s týmito žiakmi. Sprostredkováva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

2.Oblasť vzdelávania: zameriava sa na prácu s deťmi so vzdelávacími ťažkosťami a na prácu s talentovanými deťmi.

3.Oblasť profesijnej orientácie: poskytuje metodickú pomoc pri zisťovaní, sledovaní a rozvíjaní individuálnych dispozícií detí a pri výbere vhodnej študijnej voľby na strednej škole. Zhromažďuje informácie o možnostiach ďalšieho štúdia.

 

Harmonogram prijímacieho pokračovania

        v šk. r. 2014/2015

 

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2015

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2015

Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky, talentové školy.

do 27.2.2015

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

do 27.2.2015

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2015

SŠ tal.

Talentové skúšky.

                                                                     15.4.2015

 

     

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

15.4.2015

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2015

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

21.4.2015

 

     

ŠVS

Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.

od 22.4.2015

 

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.

od 22.4.2015

 

 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

11.5.2015

 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.5.2015

 

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 15.5.2015

 

2. kolo prijímacích skúšok.

16.6.2015

 

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 17.6.2015